Європейський банк реконструкції та розвитку визначив пріоритетні напрямки інвестпроектів

Особливу увагу ЄБРР в наступному році приділятиме проектам в сферах приватизації, енергетичній безпеці та ефективності, фінансовому сектору, торгівлі та інфраструктурі, повідомляє Міністерство фінансів.

Операційні та стратегічні пріоритети ЄБРР об»єднані в наступні групи:

  • Сприяння приватизації та комерціалізації у державному секторі з метою підвищення конкурентоспроможності та ефективності управління:ЄБРР допомагатиме в стимулюванні участі приватного сектору в усіх галузях і подальшій комерціалізації компаній державного сектору. Банк також продовжить підтримку запровадження сучасних підходів до закупівель у державному секторі та ефективного врядування.
  • Сприяння верховенству права і справедливій конкуренції у приватному секторі, підтримка компаній, які використовують найкращу практику: ЄБРР підтримуватиме конкуренцію та боротьбу з корупцією. Особлива увага буде приділятися покращенню навичок та готовності до працевлаштування серед груп, які знаходяться у менш сприятливих умовах.
  • Зміцнення енергетичної безпеки шляхом ефективного регулювання, лібералізації ринку, диверсифікації та збільшення виробництва, а також підвищення енергоефективності:ЄБРР виділятиме більше ресурсів на створення сталої структури енергетичного ринку та збільшення енергетичних зв’язків. Банк також допомагатиме у підвищенні ресурсоефективності та збільшенні використання енергії з відновлюваних джерел.
  • Підвищення стійкості фінансової системи шляхом зміцнення українського банківського сектору, розвитку ринків капіталу та небанківського фінансування: ЄБРР сприятиме розвитку стабільного та ефективного банківського сектору, збільшенню різноманітності небанківських фінансових каналів та їх використання.
  • Покращення інтеграції шляхом сприяння торгівлі та інвестиціям, розширення інфраструктурних зв’язків та підтримки наближення до стандартів ЄС:Банк інвестуватиме у покращення зв’язаності через розвиток інфраструктури. Він також допомагатиме у збільшенні торговельних та інвестиційних потоків.

Нова середньострокова стратегія замінює собою пакети кризового реагування, які реалізовувалися в Україні з 2014 року з урахуванням волатильності її політичного та макроекономічного середовища.

ЄБРР — найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні. З початку діяльності у країні в 1993 році банк узяв на себе сукупні зобов’язання щодо надання майже 12,1 млрд евро в рамках близько 400 проектів.