Публікації ICC для бізнесу (станом на 01-08-2018)

Incoterms 2010
Правила ICC з використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі

Економіка світового господарства забезпечила підприємствам більший ніж будь-коли доступ до ринків усього світу. Товари продаються у ширшому ряді країн, у більших обсягах і різноманітті. Але із зростанням обсягів і складності міжнародних торгових відносин, зростає й можливість виникнення непорозумінь та витратних спорів, коли договори купівлі-продажу складаються неналежним чином.

Incoterms® (далі – Інкотермс), офіційні правила Міжнародної Торгової Палати (далі − ICC) для тлумачення торговельних термінів, що полегшують ведення міжнародної торгівлі.
З моменту створення Інкотермс ICC в 1936 році, ці беззаперечні всесвітні стандарти договірної діяльності регулярно коригуються, щоб не відставати від розвитку міжнародної торгівлі.

Правила ICC з використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі в редакції 2010 року, що наближені до сучасної практики здійснення міжнародної торгівлі, набрали чинності з січня 2011 року.

Авторські права на Правила ICC з використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі Інкотермс належать цій міжнародній організації.

ICC, як суб’єкт авторського права на вказані вище Правила, не дозволяє відтворювати, копіювати, тиражувати, передавати, перекладати чи адаптувати цей документ чи будь-яку його частину у будь-якій формі та будь-якими засобами (графічними, електронними чи механічними, включаючи фотокопіювання, сканування, запис на плівку чи магнітну стрічку та через інформаційно-пошукові системи) без письмового дозволу цієї організації.

Відповідно до законодавства України у сфері інтелектуальної власності, використання творів, які є об’єктами авторського права, зокрема відтворення, оприлюднення, переклад, переробка, розповсюдження шляхом першого продажу, подання до загального відома публіки, та інші дії, зазначені в статті 15 Закону України “Про авторське право та суміжні права”, мають здійснюватися за дозволом автора (чи іншої особи, яка має авторське право).

Виходячи з викладених вище норм законодавства України в сфері інтелектуальної власності, будь-яке використання Правил з використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі Інкотермс, зокрема, шляхом опублікування чи іншого оприлюднення, без згоди ICC матиме наслідком порушення авторських прав цієї організації.

 

Коментар ICC до правил Incoterms 2010

Коментар Міжнародної Торгової Палати (далі – ICC) до правил Інкотермс 2010 допоможе імпортерам та експортерам уникнути витратних непорозумінь, чітко визначивши обов’язки продавців та покупців по доставці товарів. Правила Інкотермс ICC регулярно включаються в договори купівлі-продажу по всьому світу.

Автором коментаря ICC є відомий професор Стокгольмського університету, колишній віце-президент Комісії з комерційного права і практики ICC, почесний віце-президент Міжнародного морського комітету і почесний член FIATA, сенатор Інституту європейського права (ELI) Ян Рамберг.

Коментар ICC до правил Інкотермс 2010 детально аналізує кожне з 11 правил Інкотермс, роблячи цей коментар офіційним довідником, який супроводжує останній випуск світових стандартів торгівлі. Схеми та ілюстрації полегшують їх розуміння, водночас пояснюючи історію цих новаторських міжнародних торговельних умов. Він демонструє, як правила Інкотермс діють в поєднанні з іншими контрактами, а також відповідає на наступні питання:

 Що таке правила Інкотермс і яка їх функція.
 Як можна посилатися на Інкотермс 2010 в договорі купівлі-продажу, страхування або в платіжній угоді.
 Які основні відмінності між Інкотермс 2000 і Інкотермс 2010.
 Яке найбільш ефективне правило для кожного виду транспорту.

 

Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (UCP 600) у редакції 2007 року

Публікація ICC містить офіційний текст англійською мовою Уніфікованих Правил та Звичаїв для Документарних Акредитивів у редакції 2007 року (ICC Uniform Customsand Practicefor Documentary Credits (UCP 600), 2007 Revision) і їх переклад на українську мову.

Переклад на українську мову здійснено комісією ICC Ukraine з питань банківської техніки та практики.

Уніфіковані Правила та Звичаї для Документарних Акредитивів були вперше випущені ICC в 1933 році і переглядалися в 1951, 1962, 1974, 1983 і 1993 роках.

Дійсна редакція тексту розроблена Комісією з банківської техніки і практики Міжнародної Торговельної Палати – Всесвітньої організації бізнесу (ICC-WBO).

Публікація містить важливі положення в сферах транспорту, страхування і дотримання законодавчих вимог, що складають основу ділових операцій з документарними акредитивами. Дана редакція UCP включає статтю «Визначення», в якій надані пояснення ключових термінів у світлі останніх змін процедури подання відповідного повідомлення про відмову та інших нововведень, про які необхідно знати.

З моменту першого видання і до сьогодні UCP залишаються незамінним практичним інструментом міжнародної торгівлі.
Публікація незмінно користується заслуженою популярністю у банківських працівників, підприємців, юристів, транспортників, викладачів і студентів – усіх тих, хто зацікавлений в операціях з документарними акредитивами.

 

Уніфіковані правила для гарантій за вимогою (URDG 758),  включаючи типові форми, у редакції 2010 року

Публікація являє собою двомовне видання, що містить офіційний текст Уніфікованих правил ICC для гарантій на вимогу в редакції 2010 года (ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision) англійською мовою і їх переклад на українську мову. Переклад на українську мову здійснено комісією ICC Ukraine з питань банківської техніки та практики.

Перегляд правил URDG, що зайняв більше двох з половиною років, є першим з тих пір, як правила були розроблені ICC у 1991 році. Оновлені правила містять більш докладні норми щодо відповідності поданих документів щодо гарантії або контргарантії, у тому числі представлених в електронному вигляді, уточнюють значення ряду понять і містять спеціальний розділ, що стосується термінології. В публікацію також включений ряд практичних додатків, таких як типові форми гарантії та контр-гарантії, факультативні умови для використання в тексті гарантії і інформація про міжнародні механізми врегулювання суперечок, пов’язаних з документарними операціями.

Суб’єкти, які використовують зазначене видання: банки, які займаються міжнародними гарантіями; підприємства-учасники ЗЕД, які укладають зовнішньоторговельні контракти, що містять зобов’язання надавати банківські гарантії; юридичні фірми, що консультують клієнтів з питань фінансових умов зовнішньоторговельних контрактів, вищі навчальні заклади, програми навчання яких містять тему «Міжнародні банківські гарантії»; арбітражні і третейські суди (при розгляді справ, в яких фігурують міжнародні банківські гарантії).

 

Міжнародна практика резервних акредитивів – ISP 98

Міжнародна практика резервних акредитивів є набором правил та передового досвіду, для тих, хто користується резервними акредитивами.

Хоча резервні акредитиви мають схожість з комерційними акредитивами та іншими фінансовими інструментами, існують значні відмінності у сфері охоплення і практиці. Отже, такий набір правил необхідний для інструменту, який так інтенсивно використовується у торгівлі та фінансах, і ISP 98 заповнює цей пробіл на ринку.

ISP 98 відображає квінтесенцію практичної діяльності широкого кола користувачів резервних акредитивів: банків, комерсантів, рейтингових агентств, кредитних менеджерів, державних службовців, банківських регуляторів. Так само, як UCP 600 для документарних акредитивів, ISP 98 є галузевим стандартом використання резервних акредитивів у міжнародних угодах.

 

Міжнародна стандартна банківська практика перевірки документів у відповідності з USP 600

Міжнародна стандартна банківська практика (ISBP) вперше схвалена Банківською Комісією ICC в 2002 року (Видання 645) і оновлена у 2007 році (Видання 681), перетворилася на безцінну допомогу для банків, корпорацій, фахівців логістичних та страхових компаній на глобальній основі.

Ця публікація стала необхідним доповненням до UCP для визначення відповідності документів згідно з умовами акредитивів. Міжнародна стандартна банківська практика, підтверджена в даній публікації, відповідає UCP 600 і Рішенням Банківської комісії ІСС, за винятком оцінки R751 і R766, для якого ІСС зроблять окремий анонс.

Важливо відзначити, що цей документ не змінює зміст UCP 600. Він пояснює, як практика, викладена в UCP 600, буде застосовуватися для документарного акредитиву. Цю публікацію і UCP слід розглядати в повному обсязі, а не ізольовано. Жодна публікація не може передбачити всі умови або документи, які можуть бути використані у зв’язку з документарними акредитивами або їх інтерпретації в рамках UCP 600, і стандартна практика це відображає.

ISBP не може передбачити ситуації із застосуванням неналежним чином підготовлених акредитивів і Редакційна група не висвітлює ці питання.

Дана публікація відображає міжнародну стандартну банківську практику для всіх сторін документарного акредитиву.

 

Застереження Міжнародної Торгової Палати форс-мажор 2003 – Застереження Міжнародної Торгової Палати з ускладнюючих обставин 2003

Термін форс-мажор виражає нездатність особи вчинити або виконати свої зобов’язання перед іншою особою в силу обставин, що не залежать від її волі.

У міжнародних операціях купівлі та продажу товарів цей термін тлумачиться ширше і в більшості випадків залежить від обставин, в яких здійснюється виконання зобов’язань за договором.

Постачальники та споживачі у міжнародних контрактах бажають бачити свої угоди успішно завершеними. Однак під впливом зовнішніх подій часто унеможливлюється їх виконання та фінансові розрахунки сторін.

Зазначена публікація Міжнародної Торгової Палати спрямована на мінімізацію збитків від впливу вищевказаних подій та пропонує відповідні рішення, передбачивши їх положеннями контракту.

 

Скачать (PDF, 1.43MB)

Скачать (DOCX, Неизвестный)

The World Business Organization

Translate »