Положення про Комісію з питань енергоефективності

Комісія з питань енергоефективності є постійно діючою комісією ICC Ukraine, метою діяльності якої є сприяння підвищенню енергоефективності,  створенню умов для розвитку галузей «зеленої економіки» та залученню  інвестицій в проекти сталого розвитку в Україні.Відповідно до цієї мети, Комісія є платформою для здійснення взаємодії бізнесу з органами державної та місцевої влади для вдосконалення законодавчої бази та покращення регулювання у цій сфері. Членами Комісії є фахівці, що представляють українські та міжнародні компанії, які впроваджують проекти, українські і міжнародні юридичні, консалтингові компанії, національні інститути, неурядові громадські організації та окремі експерти.Комісія співпрацює з Радою Підприємців при Кабінеті Міністрів України та проводить плідне співробітництво з профільними органами державної влади (ДАЕЕ, НКРЕ, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Мінрегіон та іншими профільними органами державної влади).

Основними завданнями Комісії є:

1. Участь у впровадженні  новітніх технологій економії енергоресурсів, сприяння реалізації ефективної державної політики у сфері енергоефективності в рамках національної та міжнародної взаємодії, підвищення   загального рівня  знань громадян України з питань збереження енергії.

2. Організація співробітництва з фізичними та юридичними особами, науковими  установами України, з іноземними та міжнародними організаціями,  з органами державної влади та місцевого самоврядування, з іншими громадськими об’єднаннями.

3. Подання до регуляторних органів пропозицій щодо необхідності перегляду нормативно-правових актів у сфері  енергоефективності, альтернативної енергетики та  інвестицій.

4. Узагальнення та поширення кращого вітчизняного та закордонного досвіду в розвитку галузей з енергоефективності, «зеленої економіки» та  інвестицій.

5. Участь у здійсненні заходів з відстеження результативності введених в дію регуляторних актів та підготовка рекомендацій Кабінетові Міністрів України, центральним і місцевим органам виконавчої влади для стимулювання подальшого розвитку галузі.

6. Розгляд пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності щодо внесення змін до актів законодавства з метою створення сприятливих правових, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку галузі.

7. Підготовка пропозицій щодо розроблення проектів актів законодавства з питань підвищення енергоефективності, інвестицій, альтернативних та відновлюваних джерел енергії.

8. Підготовка пропозицій щодо створення правових, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку підприємництва в сфері підвищення енергоефективності, альтернативної та відновлюваної енергетики, а також залучення інвестицій.

9. Участь у проведенні експертизи проектів актів законодавства з питань енергоефективності, альтернативної та відновлюваної енергетики.

10. Участь у розробленні механізму надання державної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність у сфері енергоефективності, альтернативної та відновлюваної енергетики, а також залучення інвестицій, вивчення та поширення досвіду іноземних держав у вирішенні таких питань.

11. Сприяння залученню в Україну іноземних інвестицій, використанню передових технологій і досвіду з енергоефективності та у галузі «зеленої економіки» України.

12. Надання інформаційної та аналітичної допомоги органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до її компетенції.

13. Інші завдання необхідні для досягнення мети Комісії.

Члени Комісії ICC UKRAINE з питань енергоефективності

Pобота комісії

План роботи комісії з питань енергоефективності на 2015 рік

24 грудня 2014 року в  ICC Ukraineвідбулося засідання новоствореної  Комісії з питань енергоефективності.

25_12_2014прес-реліз засідання (1)