Рекомендовані партнери

Додаток до ПОСТАНОВИ

засідання Правління  ICC Ukraine

від 17 червня 2016 року № 7

м.Івано-Франківськ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕРТИФІКАТ РЕКОМЕНДОВАНОГО ПАРТНЕРА ICC UKRAINE

 

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Програма «Рекомендований партнер ICC Ukraine» реалізується від імені Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати та спрямована на забезпечення ефективного пошуку надійних бізнес-партнерів для економічного співробітництва та налагодження ефективних торгівельних відносин.

1.2. Суб’єкт підприємницької діяльності, визнаний Рекомендованим партнером ICC Ukraine, отримує статус добросовісного партнера з боку Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати, що дозволить значно підвищити авторитет компанії, зменшити потенційний ризик торговельних операцій і значно поліпшити їх ефективність.

1.3.Статус Рекомендованого партнера ICC Ukraine підтверджується видачою Сертифіката рекомендованого партнера ICC Ukraine, який оформлюється на платній основі.

Стаття 2. Умови отримання статусу рекомендованого партнера ICC Ukraine

Основними умовами отримання статусу Рекомендованого партнера ICC Ukraine є:

 • успішно реалізовані проекти в Україні;
 • наявність більш ніж 5 років досвіду успішної підприємницької діяльності;
 • надійна репутація, підтверджена рекомендаціями партнерів по бізнесу;
 • відсутність компрометуючих фактів з боку контролюючих органів.

Стаття 3. Порядок отримання сертифікату рекомендованого партнера ICC Ukraine

3.1. Суб’єкт підприємницької діяльності, який зацікавлений в отриманні статусу Рекомендованого партнера ICC Ukraine, звертається до Секретаріату ICC Ukraine або до регіонального представництва ICC Ukraine, яке, у свою чергу, інформує Секретаріат ICC Ukraine за змістом звернення, із заявою у довільній формі про надання статусу Рекомендованого партнера ICC Ukraine та видачу йому Сертифікату рекомендованого партнера ICC Ukraine.

3.2. У додатку до заяви про надання статусу Рекомендованого партнера та видачу йому Сертифікату, заявник подає наступні документи:

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника;
 • копію Установчого договору та/або Статуту заявника;
 • баланс і звіт про прибутки та збитки за 3 останніх роки;
 • квитанцію про оплату послуг за розгляд заяви та доданих документів.

3.3. Протягом 10 днів після отримання наведених вище документів Секретаріат ICC Ukraine здійснює їх аналіз та надає позитивний/негативний експертний висновок щодо можливості/неможливості видати заявнику Сертифікат Рекомендованого партнера ICC Ukraine.

3.4. У випадку позитивного експертного висновку, Секретаріат ICC Ukraine виносить питання щодо затвердження експертного висновку про наявність підстав видати заявнику Сертифікат рекомендованого партнера ICC Ukraine на розгляд засідання Правління ICC Ukraine, яке призначається не пізніше ніж протягом 5 днів, та виставляє заявнику рахунок на оплату собівартості виготовлення бланка Сертифіката. Після його оплати та затвердження експертного висновку засіданням Правління ICC Ukraine, заявнику видається Сертифікат Рекомендованого партнера ICC Ukraine та інформація про підприємство вноситься до уніфікованої бази даних Національного комітету

3.5. Інформація про заявника, який отримав Сертифікат рекомендованого партнера ICC Ukraine, вноситься до бази даних рекомендованих партнерів ICC Ukraine та розміщується на офіційному веб-сайті ICC Ukraine.

3.6. У випадку негативного експертного висновку, витрати заявника, пов’язані з оплатою процедури оцінки його партнерської надійності, поверненню не підлягають.

Стаття 4. Сертифікат Рекомендованого партнера ICC Ukraine

4.1. Сертифікат Рекомендованого партнера ICC Ukraine виготовляється та заповнюється за єдиним встановленим зразком, форма якого затверджується Правлінням ICC Ukraine.

4.2. Сертифікат містить такі реквізити українською та англійською мовами:

 • повне та скорочене найменування ICC Ukraine;
 • назва документу – «Сертифікат Рекомендованого партнера ICC Ukraine»;
 • номер Сертифікату, дата видачі;
 • повне фірмове найменування отримувача;
 • повідомлення про визнання отримувача надійним партнером для здійснення економічного співробітництва;
 • підпис Президента ICC Ukraine з розшифровкою ініціалів, прізвища і посади;
 • відбиток круглої печатки ICC Ukraine.

Стаття 5. Термін дії Сертифіката Рекомендованого партнера ICC Ukraine

Сертифікат Рекомендованого партнера ICC Ukraine зберігає свою чинність протягом 2 років від дати його видачі.

Стаття 6. Додаткові переваги статусу Рекомендованого партнера ICC Ukraine

Додатковими перевагами отримання статусу рекомендованого партнера ICC Ukraine є:

 • знаходження компанії на сайті ICC Ukraine в окремому списку рекомендованих партнерів;
 • надання додаткових преференцій на міжнародних та національних заходах ICC Ukraine;
 • надання унікальної інформації учасникам щодо можливих потенційних комерційних угод;
 • можливість використання логотипу Рекомендований партнер ICC Ukraine в усіх друкованих виданнях компанії і на офіційних заходах;
 • делегування представників компанії/підприємства до Комісій та робочих груп Міжнародної Торгової палати;
 • делегування представників компанії/підприємства до складу бізнесової частини міжурядових Комісій з питань торгово-економічного співробітництва та складу Громадських рад при Комітетах Верховної Ради України та міністерств і відомств України;
 • безкоштовна участь у регіональних, міжнародних конференціях, форумах, круглих столах, що проводяться під егідою ICC Ukraine;
 • публічна презентація компанії/підприємства на регіональних і міжнародних заходах, які проводить ICC Ukraine;
 • забезпечення прямих контактів із зарубіжними партнерами через мережу Національних комітетів МТП у 90 країнах світу та через міжнародні центри ділового співробітництва ICC Ukraine у 15 державах;
 • надсилання рекомендаційних листів партнерській мережі Національних комітетів та Посольствам України за кордоном та дипломатичним представництвам зарубіжних країн в Україні;
 • надання сприяння у встановленні прямих робочих контактів із центральними органами виконавчої влади, залучення підприємства/компанії до участі в офіційних заходах, що проводяться під егідою Уряду та профільних міністерств;
 • залучення представників компанії/підприємства до роботи Ради підприємців та інвесторів при МЗС України;
 • іміджеве супроводження успішних прикладів діяльності компанії/підприємства у центральних та регіональних ЗМІ.

 

The World Business Organization

Translate »