На базі ICC Ukraine працюють 15 профільних комісій, у рамках роботи яких відбувається обговорення актуальних питань розвитку бізнесу в Україні та світі. До складу комісій входять представники вітчизняних та іноземних компаній, державних органів влади, галузевих об'єднань, експертних установ, громадських та міжнародних організацій, що представлені в Україні. Діяльність комісій базована на Положенні про комісії Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. Робота комісій дає ICC Ukraine змогу представляти позиції бізнесу в процесі формулювання законодавчих та інших регуляторних положень, які спрощують умови та сприяють розвитку бізнесу в Україні, а також вирішувати спірні питання між владою та представниками ділових кіл.

 


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОМІТЕТУ

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ

 

  1. Комісія є консультативно-дорадчим органом Українського Національного комітету Міжнародної торгової Палати (далі УНК МТП), яка працює на засадах самофінансування.
  2. Основними завданнями Комісії є:

–         узагальнення практичного досвіду у сфері туризму та курортів;

–         забезпечення адаптації та впровадження кращих світових практик, що опрацьовуються комісіями Міжнародної торгової палати на національному рівні;

–         забезпечення ефективних комунікацій між підприємницькими колами та органами влади і організаціями;

–         опрацювання проектів нормативних актів та розробка проектів змін до них,  їх супроводження;

–         вивчення та оцінка поточного стану справ у сфері туризму та курортів;

–         поширення інформації про діяльність Комісії у ЗМІ;

–         сприяння бізнес-колам у отриманні актуальної інформації з питань компетенції Комісії;

  1. У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством України, Статутом УНК МТП, цим Положенням та іншими рішеннями керівних органів УНК МТП.
  2. На виконання поставлених перед нею основних завдань, Комісія:

–         вивчає та дає оцінку пропозицій підприємств, установ та організацій щодо реалізації економічних, соціальних та інших програм за участю УНК МТП;

–         здійснює експертизу законодавчих та інших нормативних актів у галузі компетенції, що надійшли на узгодження до УНК МТП, за її результатами надає відповідні висновки та пропозиції;

–         самостійно розробляє або бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативних актів у сфері туризму та курортів, що виносяться УНК МТП на розгляд відповідних державних органів;

–         дає роз’яснення та надсилає за належністю на розгляд відповідних державних органів листи та звернення учасників УНК МТП, установ та організацій у сфері туризму та курортів;

–         ведуть облік актів законодавства у сфері туризму та курортів, виконує функції ознайомлення з чинним законодавством, надає довідки з питань законодавства;

  1. Для виконання покладених на неї завдань та функцій, Комісія має право:

–         залучати до діяльності Комісії необхідних фахівців;

–         створювати робочі групи та інші структурні підрозділи, у тому числі і при регіональних представництвах УНК МТП;

–         поширювати інформацію про діяльність Комісії у ЗМІ за погодженням у визначеному порядку;

–         отримувати від посадових осіб УНК МТП сприяння щодо організації співпраці з органами влади,установами та організаціями;

–         використовувати матеріально-технічну базу УНК МТП;

–         отримувати сприяння від регіональних представництв та учасників УНК МТП;

–         безпосередньо співпрацювати з комісіями Міжнародної торгової палати.

6. Комісію очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Правління УНК МТП за поданням віце-президента, відповідального за роботу комісій УНК МТП.

Термін повноважень Голови Комісії складає два роки. З урахуванням якості виконання Головою Комісії своїх обов’язків допускається продовження його повноважень на наступний термін або їх дострокове припинення.

7. Для Комісії може бути призначено не більше двох заступників Голови Комісії, які призначаються та звільняються на посади рішенням Президента УНК МТП за поданням віце-президента, відповідального за роботу Комісій УНК МТП.

8. Голова комісії є відповідальним за:

–         керівництво роботою Комісії;

–         організаційне забезпечення діяльності Комісії (формування протоколів, розсилка запрошень, проведення опитувань, тощо);

–         фінансування заходів, що проводяться Комісією (окрім представників органів державної влади);

–         якість експертної роботи Комісії;

–         системний аналіз законодавства та актуальних новин у сфері туризму та курортів;

–         своєчасну подачу інформації про діяльність Комісії до центрального апарату УНК МТП (повідомлення про засідання Комісії та інші заходи, плани роботи комісії, напрацювання комісії).

8. Заступник Голови комісії має права та обов’язки, визначені Головою комісії
за погодженням з Віце-президентом, відповідальним за роботу комісій
УНК МТП.

9. Керівний склад Комісії має першочергове право бути рекомендованим до включення до складу Комісій МТП, інших консультативно-дорадчих органів, а також на посади радників керівництва органів державної влади відповідно до сфери компетенції Комісії.

10. До складу Комісії можуть входити представники бізнес-кіл, органів державної влади, окремі експерти. Персональний склад Комісії та розподіл обов’язків членів комісії визначається керівництвом Комісії та затверджується Віце-президентом, відповідальним за роботу Комісій УНК МТП.

11. Першочергове право включення до складу Комісії та участі у засіданнях Комісії мають учасники УНК МТП.

12. За запрошенням голови Комісії або за поданням Віце-президента, відповідального за роботу Комісій УНК МТП, участь у засіданні Комісії можуть брати особи, що не є членами Комісії.

13. Раз на півріччя Плани діяльності Комісії подаються на погодження Головою (співголовами) комісії Віце-президенту, відповідальному за роботу Комісій УНК МТП, який опрацьовує консолідований план роботи комісій та представляє його Президенту УНК МТП.

14. Раз на півріччя Комісія надає на погодження звіт про виконану роботу Віце-президенту, відповідальному за роботу комісій УНК МТП, який надає консолідований звіт про роботу Комісії Президенту УНК МТП.

15. Періодичність засідання Комісії складає не менш ніж 1 раз на квартал, у разі невиконання даного показника Правління УНК МТП розглядає питання щодо звільнення голови Комісії чи її реорганізації.

 

Склад Комісії ICC Ukraineз питань туризму та курортів

 

№       з. п. Прізвище, ім’я, по батькові представника у складі комісії Посада у комісії ICCUkraine Посада за основним місцем роботи Контактний телефон Адреса електронної пошти Примітка
ШАПОВАЛОВА
Олена Олексіївна
Голова комісії Віце-президентГО «Український бурштиновий світ» м. 093-736-48-43 shapovalova.helen@gmail.com
ЛІПТУГА
Іван Леонідович
Заступник Голови комісії Віце-президент
АТ «ПЛАСКЕ»
т. 048- 738-53-85м. 050-391-39-39 vp@plaske.ua;
НЕДЗВЕДСЬКАВіра Павлівна Секретар комісії ЮристТОВ «Академія туризму і готельного бізнесу» м. 050-358-72-52 vira.nedzvedska@gmail.com
АНДРИКЙосиф Йожефович Член комісії Директор з розвитку продажів B2C
компанії IATI (InternationalAirTravelIndex)
ГЕРАСИМОВАНінель Член комісії Фінансовий директор, ТОВ «Гранд Менеджмент»
ДЕРЕКІреніуш Член комісії Президент Міжнародної спілки польських підприємців в Україні, Член правління Польсько-Української господарської палати
МУРОМЦЕВОлексій Член комісії Генеральний директор компанії
«Амадеус Україна»
СКІП’ЯНАндрій Член комісії Президент Клубу готельєрів та рестораторів  HOTELIERO
ХАЙНАЦЬКИЙЄвген Член комісії Директор компанії «Стиль Авіа»
ШЕНІНАндрій Олександрович Член комісії Заступник Голови Державного агентства
України з туризму та курортів

 

 

 

Робота комісії

15 січня 2015 року відбулася друга робоча нарада з обговорення питань розвитку туризму під головуванням Заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Романа Качура.

В нараді взяли участь керівники Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine, а саме: Президент Володимир Ігоревич Щелкунов, Віце-президент з питань міжнародної торгівлі, логістики та туризму Олег Ісаакович Платонов, Голова Комісії з питань туризму та курортів Олена Олексіївна Шаповалова, а також представники Американської торгової палати в Україні, інших провідних асоціацій і інститутів громадянського суспільства, готельних мереж і туристичних компаній.

В рамках наради з коротким виступом до присутніх звернувся Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абрамавічюс.

Учасники наради висловили спільну позицію щодо необхідності забезпечити відкритий та об’єктивний відбір кандидата на посаду керівника структурного підрозділу Мінекономрозвитку з питань туризму та курортів.

ICC Ukraine приймає активну участь у вищевказаних процесах, так, зокрема, до Мінекономрозвитку були направлені відповідні пропозиції щодо критеріїв відбору кандидатів.