Комісія ICC Ukraine з питань конкуренції є платформою для вироблення узгодженої позиції бізнесу та органів державної влади з питань законодавства і політики захисту економічної конкуренції, формування пропозицій щодо удосконалення правового регулювання у цій сфері та підвищення рівня культури конкуренції в Україні.

Співголова Комісії

Олександр Вознюк

Радник Юридичної фірми «Астерс»

Склад Комісії

Боднар Олег ПрАТ КЗБН «Росинка»
Буряк Тарас ЗАО «Фуршет»
Вознюк Олександр Юридична фірма «Астерс»
Гвоздь Валентина Юридична фірма «SAYENKO KHARENKO»
Денисенко Сергій Юридична фірма «Василь Кисіль та партнери»
Коряк Артем ЗАО «Фуршет»
Марічев Дмитро Юридична фірма «Астерс»
Нагорний Олександр НАСК «Оранта»
Назаренко Максим Юридична фірма «SAYENKO KHARENKO»
Нетудихата Сергій Антимонопольний комітет України
Ніжник Марія Юридична фірма «Василь Кисіль та партнери»
Паніотіді Світлана ТОВ «Люксоптика холдінг»
Рябченко Юрій ТОВ «МБТ-Трейд»
Свечкар Ігор Юридична фірма «Астерс»
Тараник Дмитро Юридична фірма «SAYENKO KHARENKO»
Усова Анастасія Юридична фірма «Астерс»
Шкляр Сергій Адвокатське об’єднання «Arzinger»
Ягольник Антоніна Міжнародна юридична група «Astapov Lawyers»

Мета роботи Комісії

• забезпечення діалогу між бізнесом та органами влади, зокрема Антимонопольним комітетом України, в питаннях  формування та реалізації державної політики щодо захисту, підтримки і розвитку конкуренції, в тому числі у сфері державних закупівель;

• сприяння вдосконаленню українського конкуренційного законодавства та практики його застосування, підвищенню його прозорості і передбачуваності, врахування інтересів бізнесу та суспільства при впровадженні актів правового регулювання;

• сприяння утвердженню в суспільстві принципу чесних звичаїв у підприємництві, підвищенню підприємницької культури та формуванню цивілізованих правил підприємницької поведінки, пропаганда цінностей добросовісної конкуренції;

• розвиток міжнародного співробітництва у сфері захисту конкуренції та впровадження кращого досвіду у правовому регулювання та правозастосуванні в Україні.

 Напрямки діяльності Комісії

• узагальнення та аналіз практики застосування конкуренційного законодавства, його ефективності, практики розгляду окремих справ Антимонопольним комітетом України;

• підготовка аналітично-експертних висновків, рекомендацій, участь у науково-дослідницьких проектах, здійснення методологічних розробок тощо з питань захисту конкуренції, включаючи для Антимонопольного комітету України та інших державних органів;

• визначення пріоритетних напрямків регуляторної діяльності в сфері захисту конкуренції;

• розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері захисту конкуренції;

• розроблення, включаючи за участю Антимонопольного комітету України, заходів, спрямованих на формування практики застосування ефективних, прозорих механізмів вирішення спірних ситуацій, що виникають у сфері конкуренції;

• розроблення та пропонування для прийняття прикладних методик, в т.ч. для розрахунків економічних параметрів, що використовуються при застосуванні конкуренційного законодавства;

• забезпечення суспільного діалогу в сфері захисту конкуренції;

• проведення досліджень щодо ефективності впровадження та впливу конкуренційного законодавства на розвиток бізнесу за допомогою членів ICC, аналіз результатів і надання висновків, розробка рекомендацій, проектів регуляторних актів тощо;

• організація ділового співробітництва, обміну досвідом між Антимонопольним комітетом України, іншими органами влади, що діють в сфері підтримки та розвитку  конкуренції, представниками бізнес кіл та громадськості;

• організація та участь у науково-практичних заходах (семінарах, конференціях, форумах, “круглих столах” тощо) з актуальних питань конкурентної політики, включаючи із залученням представників Антимонопольного комітету України, інших органів влади, бізнес кіл та експертів;

• підвищення професійного рівня працівників підприємств і організацій в питаннях конкуренційного права;

• сприяння розробці та впровадженню правил ділової поведінки, кодексів етики, підвищенню конкурентної правосвідомості та відповідальності в суспільстві;

• моніторинг та аналіз європейської та світової практики правового регулювання та правозастосовної практики у сфері захисту конкуренції;

• підготовка науково-методичних матеріалів, аналізів, оглядів, експертних висновків стосовно європейського законодавства, законодавства інших країн з питань конкуренції, практики його застосування, надання всебічної підтримки органам влади з вказаних питань;

• розвиток співробітництва з антимонопольними органами, міжнародними та національними бізнес об’єднаннями, неурядовими організаціями інших країн, що діють у сфері захисту конкуренції, включаючи Міжнародну Мережу з питань Конкуренції (ICN), Організацію Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD), Європейську Конкуренційну Телекомунікаційну Асоціацію (ECTA), Глобальний Конкуренційний Форум Міжнародної Асоціації Правників (GCF) тощо.

• інформування громадськості щодо актуальних проблем і питань застосування конкуренційного законодавства;

• пропагування цінностей добросовісної конкуренції із використанням засобів масової інформації;

• забезпечення Антимонопольному комітету України, іншим органами влади, членам ICC доступу до інформаційних ресурсів та обміну досвідом в сфері захисту конкуренції;

• поширення інформації стосовно діяльності Комісії на засадах прозорості і доступності.

План роботи

Комісії з питань конкуренції Асоціації “Український національний комітет Міжнародної торгової палати” на 2017 рік

(для обговорення на засіданні Комісії з питань конкуренції)

№ п/п

Категорія/Назва заходу

Орієнтовна дата

1.

Презентаційний спільний з АМКУ захід:

“Сompetition compliance: механізми внутрішнього аудиту для запобігання порушенням конкуренційного законодавства”. Представлення практичного посібника ICC з антимонопольного комплаєнсу.

 

 

 

 

24 Лютого, 14:00

 

 

 

2.

Тренінг-Практикум для бізнесу з актуальних питань  застосування конкуренційного законодавства “Продаж товарів через Інтернет-майданчики: цінова дискримінація,  встановлення постачальниками цін перепродажу та інші антиконкурентні методи та відповідальність за них

2.

Тренінг-практикум “Як запобігти недобросовісній конкуренції при просуванні і рекламуванні товарів і послуг. Коли поширення суб’єктами господарювання на продукції позначень ORGANIC” та “ЕКО” вважається правомірним”.

 

Квітень

3.

Проведення спільного з Комітетом АПУ з конкуренційного права та АМКУ круглого столу “Втілення принципів справедливого процесу в конкуренційному праві”. Обговорення проекту закону.

 

Травень

4.

Засідання Комісії з обговорення актуальних питань практики застосування конкуренційного законодавства “Антиконкурентні ризики при надання знижок, проведення акцій

Липень

 

 

5.

Засідання Комісії з обговорення пропозицій щодо вдосконалення проектів нормативних актів, які Комітет планує розробити у ІІІ кварталі:

i.      щодо визначення ринку;

ii.     щодо відповідності системи контролю за здійсненням вертикальних концентрацій та узгоджених дій принципам ЄС;

iii.    Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів, дотримання яких дозволяє здійснювати узгоджені дії без дозволу органів АМКУ.

 

Вересень-жовтень

 

6.

Круглий стіл з обговорення актуальних питань конкуренційного законодавства та практики його застосування.

 

Листопад

7.

Засідання Комісії з обговорення пропозицій щодо вдосконалення проектів нормативних актів, які Комітет планує розробити у ІV кварталі:

i.      щодо створення спрощених умов здійснення концентрацій, що стосуються обміну технологіями;

ii.     щодо оцінки ринкової влади;

iii.    Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Листопад-грудень

8.

Засідання Комісії з питань, доручених членами Комітету. Обговорення питань, які знаходяться на обговоренні/опрацюванні Громадської ради АМКУ з метою подальшого формування пропозицій та донесення їх до Комітету.

За пропозицією членів Комітету

Проекти, які реалізує  Комісія

Проекти, які реалізує  Комісія

І.”Добросовісна реклама. Рекомендації для бізнесу”

Необхідною умовою успішного просування товару на ринок є забезпечення споживачів та інших покупців інформацією про товари і послуги, яка є необхідною умовою ефективності взаємодії попиту і пропозиції на ринку та, відповідно, ефективної конкуренції. Поширення в рекламі неповної або неточної інформація спотворює функціонування ринкових механізмів, шкодить і споживачам і підприємствам, до того ж, це часто підпадає під порушення у вигляді недобросовісної конкуренції шляхом поширення інформації, що вводить в оману. Українські компанії сьогодні все більше зацікавлений у підтриманні своєї ділової репутації, а розуміння відповідальності перед суспільством за результати своєї діяльності все більше стимулює компанії діяти добросовісно і відповідально. Такі позитивні тенденції в бізнесі вимагають підвищення прозорості правових норм, що визначають межи забороненої поведінки при поширенні інформації про товари і послуги, правової впевненості у результатах своїх дій. Практикою застосування законодавства про недобросовісну конкуренцію за останні роки напрацьовано багато прикладів застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції і напрацьовані такою практикою підходи до оцінки правомірності або неправомірності поведінки можуть бути використані для окреслення зони ризику, що допоможе запобігти вчиненню підприємствами подібних порушень.

У зв’язку з цим Комісія реалізує проект “Добросовісна реклама. Рекомендації для бізнесу”. В рамках проекту Комісія проводить узагальнення практики застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, та розробляє Рекомендації для бізнесу щодо уникнення таких правопорушень.

ІІ. “Адвокатування конкуренції для бізнесу”

Аналіз практики правозастосування у сфері захисту економічної конкуренції, зокрема характер правопорушень, що вчиняються підприємствами, свідчить про недостатній рівень знань працівників і керівників компаній про законодавство та практику в цій сфері. Багато виявлених Антимонопольним комітетом порушень вчиняються підприємствами та об’єднаннями внаслідок їх необізнаності про визначені законами України правила конкуренції.

У зв’язку з цим, з метою поширення знань про правила конкуренції, економіко-правові основи і цілі конкуренційного права в Україні і світі, про практику застосування конкуренційного законодавства Антимонопольним комітетом України тат судами,  проблеми та перспективи розвитку конкуренційного права і практики, Комісія реалізує проект “Адвокатування конкуренції для бізнесу”, – серію безкоштовних спеціалізованих навчальних семінарів для працівників компаній, із залученням для цієї мети найкращих фахівців у сфері конкуренційного права, і в першу чергу фахівців Антимонопольного комітету України. Слухачі отримають сертифікат ICC Ukraine про підвищення кваліфікації у сфері конкуренційного права і практики його застосування.

ІІІ. “Competition compliance”

Українські компанії сьогодні все більше зацікавлені не просто уникнути штрафів за порушення у сфері конкуренції, які є дуже значними, а й загалом здійснювати чесний і відповідальний бізнес, діючи виключно в рамках правового поля. Але яким чином забезпечити відповідність дій компанії конкуренційному законодавству? Насправді, це не просте питання. Впровадження дійсно ефективної політики забезпечення відповідності конкуренційному законодавству потребує комплексного підходу, який включає як управлінські, так і організаційні заходи в межах усієї компанії. Тому і конкурентні відомства різних країн, і міжнародні організації намагаються всіляко сприяти бізнесу у цьому питанні, надаючи відповідні рекомендації та стимулюючи бізнес до впровадження такої політики.

Розвиваючи напрямок адвокатування та підвищення рівня культури конкуренції, сприяючи українським компаніям у розбудові сильного і стабільного бізнесу, Комісія ICC розробляє типову Програму забезпечення відповідності конкуренційному законодавству(Competition compliance) –  систему  внутрішнього аудиту запланованих дій та проектів рішень на предмет їх відповідності конкуренційному законодавству, яка може бути взята за основу для впровадження компаніями в свою управлінсько-організаційну діяльність механізмів попередження антиконкурентних порушень.

В основі цього проекту лежить тривала робота Комісії з конкуренції Міжнародної торгово-промислової палати (м. Париж) з вивчення міжнародного досвіду впровадження Competition compliance, результати якої викладені в посібнику “ICC Antitrust Compliance Toolkit”.

Програма семінарів

Комісія ICC Ukraine з питань конкуренції проводить засідання, учасниками яких можуть бути представники підприємств та організацій, в тому числі міжнародних організацій, а також юристи. У засіданнях комісії приймають участь представники органів державної влади, зокрема Антимонопольного комітету України.

Організація роботи

Участь у роботі Комісії можуть брати інші підприємства, установи, організації. Будь-яка плата за участь в роботі Комісії не стягується.

Пріоритетні питання роботи

Пріоритетні питання роботи Комісії з питань конкуренції у 2015 році

 

  Питання, що будуть розглядатись Комісією на її засіданнях Орієнтовна дата і місце засідання
1 Тренінг-практикум “Як запобігти недобросовісній конкуренції при просуванні і рекламуванні товарів і послуг” Березень
 2 Тренінг-практикум “Антиконкурентні ризики інформаційних обмінів в Україні та ЄС. Законодавство і практика АМК.” Квітень
3 Тренінг-практикум “Сompetitioncompliance: механізми внутрішнього аудиту для запобігання порушенням конкуренційного законодавства)” Червень
4 Круглий стіл з актуальних питань застосування конкуренційного законодавства. Вересень


ПРІОРИТЕТНІ ПИТАННЯ РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ КОНКУРЕНЦІЇ У 2014 РОЦІ

Питання, що будуть розглядатись Комісією на її засіданнях
Дата засідання
1
Першочергові напрямки реформ у сфері конкуренційного права.
Спільне засідання Комітету ICC з питань конкуренції та
Комітету АПУ з конкуренційного права
4 червня 2014 року
(Вул. Богдана Хмельницького. 19 – 21)
2
Навчально-практичний семінар “Антиконкурентні ризики, пов’язані з маркетинговою активністю компаній. Як запобігти порушення конкуренційного законодавства”
24 жовтня 2014
3
Обговорення актуальних питань застосування конкуренційного законодавства і перспектив його розвитку
28 листопада 2014
3
Впровадження компаніями механізмів внутрішнього аудиту стратегічних і поточних управлінських рішень з метою забезпечення їх відповідності конкуренційному законодавству і попередження антиконкурентних порушень (competition compliance)
грудень

Засідання Комісії 29 квітня 2013

29 квітня цього року відбулось засідання Комісії ICC Ukraine з питань конкуренції, на якому були розглянутіактуальні для бізнесу питання у сфері захисту конкуренції.

Учасники засідання, які представляли провідні компанії України, а також практикуючи юристи розглянулиактуальні питання застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції в частині заборони поширення інформації, що вводить в оману.

Зокрема, учасники засідання акцентували увагу на тому, що для підприємств часто є недостатньо зрозумілими і прозорими критерії віднесення інформації до такої, що виможе ввести в оману і поширення якої є порушенням конкуренційного законодавства, що створює для них доволі широку зону невизначеності меж правомірної поведінки і суттєві ризики, оскільки закон передбачає значний розмір штрафу за такі порушення.

З іншого боку, очевидно, що закон об’єктивно не може передбачити детальні описи всіх форм і методів поширення інформації, що вводить в оману, що кожний випадок має свої особливості, які впливають на правову оцінку. Змістовне наповнення правових норм у цій сфері відбувається в результаті поступового напрацювання відповідної практики. Але вже сьогодні така практика становить значний масив рішень органів Антимонопольного комітету України та судів, що ускладнює можливість її практичного застосування підприємствами у такому розрізненому вигляді.

З метою сприяння компаніям в ознайомленні з такою практикою та запобігання порушенням у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, Комісія розпочала узагальнення цієї практики та підготовку на цій основі відповідних рекомендацій для бізнесу.

Також учасники обговорили питання щодо проекту Законів України № 2570 від 19.03.2013 “Про внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції” (щодо вдосконалення порядку розгляду справ про порушення законодавства про економічну конкуренцію), внесений народними депутатами України, та альтернативного проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції” щодо забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України”, який був підготовлений Урядом. Відзначивши схожість обох законопроектів в більшості питань та можливість їх покращення, учасники засідання визнали за доцільне провести правовий аналіз обох законопроектів для підготовки пропозицій/зауважень до них, але після реєстрації Урядового законопроекту у Верховній Раді України*, та з урахуванням очікуваних результатів огляду ЮНКТАД законодавства і політики Україні у сфері захисту економічної конкуренції, які можуть внести важливі корективи у пріоритети і методи регулювання у цій сфері відносин.

*(на дату розміщення цієї інформації законопроект зареєстрований у ВРУ за № 2955 від 07.05.2013)

Участь у роботі Комісії можуть взяти всі заінтересовані підприємства. Про Ваші намірі взяти участь у роботі Комісії Ви можете повідомити ICC електронною поштою grib@iccua.org або oleksandr.voznyuk@asterslaw.com