Комісія ICC Ukraine з питань банківської техніки та практики є провідним всеукраїнським форумом експертів у сфері торгового фінансування та документарних операцій. У своїй діяльності комісія приділяє особливу увагу впровадженню в Україні міжнародних правил взаємодії банківських установ та компаній-учасників торговельних операцій, а також їх адаптації до умов вітчизняної банківської системи

Мета роботи комісії в Україні

Сприяння розвитку торгового фінансування з метою стимулювання торгівлі та інвестицій, покращення умов і механізмів здійснення міжнародних торгівельних трансакцій

Склад

Голова комісії: 
 
Костогриз Сергій Вікторович
Начальник управління торгового фінансування АТ«Райффайзен БанкАваль».
 
 
Склад комісії
                                                 

ХАРЧЕНКО Алла Борисівна                                  АТ “Укрексімбанк”

ОЗЕЛЬ Дмитро Миколайович                               АТ “Укрексімбанк”

МОРОЗОВ Юрій Вікторович                                  АТ “ОТП Банк”

КАМАРАЛІ Костянтин                                              ПАТ “Перший Український Міжнародний Банк ”

ДИМИТРОВА Наталія                                              ПАТ “Укрсоцбанк”

ДОНЯ В’ячеслав Ігорович                                        ПАТ “КБ “НАДРА”

ДРИГАЛО Ірина Анатоліївна                                 ПАТ “ВіЕйБі Банк”

ШОВКАЛЮК Володимир Валерійович               ПАТ “БАНК ПЕРШИЙ”

ГРІНЧЕНКО Максим Вікторович                          АТ “Піреус Банк МКБ”

УШАКОВА Надія Рудольфівна                               ПАТ “КБ “ХРЕЩАТИК”

КУЗНЕЦОВА Маргарита Валентинівна              ВАТ “ВТБ Банк”

БЕРЕЖНИЙ Владислав Володимирович            ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”

МАКСИМЕНКО Оксана Геннадіївна                    ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”

КРАМАР Оксана Володимирівна                           ПАТ “Альфа-Банк”

МАКАРЕВИЧ Оксана Сергіївна                              ПАТ “ЕНЕРГОБАНК”

ЛЕМЕШ Діана                                                                ПАТ “ПРОМІНВЕСТБАНК”

Організація роботи

Комісія ICC Ukraine з питань банківської техніки та практики проводить засідання, учасниками яких є керівники департаментів торгового фінансування та документарних операцій банків, що працюють в Україні, топ-менеджери компаній експортерів та імпортерів, представники міжнародних організацій, а також професійні юристи та незалежні експерти. У засіданнях комісії постійно приймають участь представники органів державної влади – Національного Банку України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Основні цілі

 • Поширення в Україні кращої міжнародної практики торгового фінансування
 • Лобіювання та захист інтересів компаній – учасників комісії на національному та міжнародному рівнях
 • Налагодження тісної співпраці учасників комісії з державними органами влади
 • Внесення пропозицій до нормативно-правових актів України
 • Співпраця з галузевими асоціаціями та міжнародними організаціями, представленими в Україні

Напрямки діяльності

Актуальні напрямки діяльності у 2012 році
 1. Публікація україномовної редакції Уніфікованих правил МТП для гарантій за вимогою (URDG 758) та Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів (UCP 600)
 2. Підготовка офіційних версій україномовної редакції Уніфікованих правил МТП по інкасо (URC 522), Правил міжнародної практики по резервних акредитивах (ISP98), Уніфікованих правил по міжбанківським рамбурсам за документарними акредитивами (URR 725) та Міжнародної стандартної банківської практики перевірки документів по документарних акредитивах (редакція 2007 р. для UCP 600)
 3. Проведення семінарів, тренінгів та інших спеціалізованих заходів щодо практичних аспектів використання в роботі правил URDG 758, UCP 600 та інших документів МТП, технологій фінансування експортно-імпортних операцій
 4. Діалог та співпраця з Банківською комісією ІСС, представлення позицій вітчизняного бізнесу щодо питань розвитку сфери торгового фінансування на міжнародному рівні, залучення представників комісії до підготовки регуляторних документів МТП;
 5. Забезпечення діалогу бізнесу з органами державної влади в питаннях розвитку сектору торгового фінансування в Україні на базі досвіду Міжнародної торгової палати
 6. Бізнес-співпраця та консультативна підтримка представників реального сектору економіки
Перелік регуляторних актів до розгляду та внесення пропозицій щодо їх змін в 2012 році 
 1. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 №22
 2. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями
 3. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою затверджене Постановою Правління НБУ від 10.08.2005 №281
 4. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями затверджене Постановою НБУ від 03.12.2003 № 514
 5. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам затверджене Постановою НБУ від 17.06.2004 №270
 6. Правила бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України затверджені Постановою НБУ від 17.11.2004 № 549
 7. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах затверджене Постановою НБУ від 15.12.2004 № 639
 8. Інші регуляторні акти
У рамках роботи Комісії з питань банківської техніки та практики ICC Ukraine прагне забезпечити максимальну ефективність торгового фінансування в Україні заради стабільного розвитку реального сектору економіки, стимулювання зовнішньоекономічних зв’язків, спрощення процедур торгового фінансування відповідно до міжнародної практики та експертних рекомендацій, а також підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках

Засідання комісії

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЙ ICC UKRAINE

З ПИТАНЬ БАНКІВСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ПРАКТИКИ

26 квітня 2013 року

м. Київ

На засіданні Комісії ICC Ukraine з питань банківської техніки та практики пропонує розглянути такі питання:

1. Організаційні питання роботи Комісії
1.1. Інформація щодо прийнятих рішень на засіданні ПравлінняICC Ukraine від 29.03.2013
1.2. Про питання забезпечення комунікації учасників Комісії (поновлення роботи форуму)

Доповідач: Гресь І. Б. – Перший віце-президент ICC Ukraine

2. Інформація про засідання Банківської комісії ICC від
15-18.04.2013 у м. Лісабон (Португалія)

Доповідач: Грінченко М. В. – Голова Комісії ICC Ukraine

3. Інформація про новий продукт ICC стосовно торгового фінансування – БПО

Доповідач: Грінченко М. В. – Голова Комісії ICC Ukraine

4. Питання щодо перекладу документів ICCна українську мову та їх розповсюдження

Доповідач: Грінченко М. В. – Голова Комісії ICC Ukraine

Гресь І. Б. – Перший віце-президент ICC Ukraine

5. Про питання, які необхідно визначити, для проведення тренінгів, конференцій та інших заходів з метою представлення продуктів торгового фінансування

Доповідач: Грінченко М. В. – Голова Комісії ICC Ukraine

6. Різне