ICC UKRAINE ДЛЯ БІЗНЕСУ

Програми для бізнесу

– «Партнерство країн» – сприяння у розвитку зовнішньоекономічної діяльності через мережу партнерів у 90 країнах світу.

– «Єдине вікно-локальне рішення» – спрощення процедур міжнародної торгівлі.

– «BASCAP» – «Бізнес проти контрафактної продукції та піратства» – захист прав інтелектуальної власності.

Відкриття нових ринків

– пошуку бізнес-партнерів у мережі Міжнародної торгової палати;

– організація двосторонніх зустрічей між бізнес-партнерами і подій в Україні та за кордоном;

– консультації щодо постачальників послуг (юридична допомога, дослідження ринку, страхові, логістичні послуги, тощо);

– аналіз поточної структури галузі та обсягів торгівлі в межах ЄС – Україна;

– організація участі у галузевих бізнес-заходах та у виставках.

Консалтинг

– супровід інвестиційних проектів на регіональному та галузевому рівнях;

– сприяння відкриттю українського підприємства за кордоном;

– юридичний супровід: забезпечується консультантами – партнерськимикомпанями, які є лідерами ринку ()

– консультації з питань інвестування та ведення бізнесу в Україні;

– супровід залучення та розміщення інвестицій;

– Due Diligence об’єктів інвестування;

– захист бізнесу та інвестицій;

– представництво у судах та інших державних органах.

– розробка та впровадження складних технічних проектів та бізнес-планів;

– надання експертних висновків/інформаційно-аналітичних довідок щодо виробників продукції/послуг;

– галузевий консалтинг з проблемних питань;

– маркетингові дослідження внутрішнього та іноземних ринків ()

– аналіз об`єму ринку;

– аналіз пропозиції (включаючи. store check)

– позиціонування та ціноутворення;

– конкурентний аналіз;

– оцінка каналів продажу;

– оцінка ризиків виходу на нові ринки.

– супровід транспортування та розмитнення вантажів

Інформаційна підтримка та реклама:

– використання бренду ICC Ukraine з метою просування бренду партнера;

– розміщення рекламної інформації про партнера на сайті ICC Ukraine (логотип із гіперпосиланням на сайт партнера у розділі «Рекомендовані партнери», розміщення рекламних банерів);

– розміщення новин та анонсів про публічні виступи та події, організовані партнером у розділах: «Новини», «Події» на сайті ICC Ukraine;

– здійснення щотижневої розсилки ньюслеттера по базі ICC Ukraine із інформацією про подію/послуги/товари партнера;

– розміщення рекламної інформації у періодичних виданнях ICC Ukraine;

– організація брифінгів, прес-конференцій, круглих столів за участю ЗМІ;

– планування, організація та проведення PR-кампаній та PR-заходів;

– участь у публічних заходах (круглих столах, прес-конференціях, конференціях, бізнес-форумах), що організовують та проводять ICC Ukraine та партнери.

Візова підтримка

Компанії-члени палати мають отримати рекомендаційного листа із зазначенням на титульному бланку назви компанії-члена, імен та посад співробітників, які звертаються за візою. Даний документ додається до загального пакету документів для посольства.

Послуга доступна лише для співробітників компаній-членів палати, які бажають отримати бізнес-візу, в рамках членського пакету.

ICC Ukraine також пропонує наступні актуальні сервіси:

– «Книги та публікації ICC» – професійні видання для банкірів та фахівців зовнішньоекономічної діяльності.

– «Верифікація документів при здійсненні експортно-імпортних операцій» – верифікація документів на автентичність відповідно до двосторонніх угод.

– «Бюро протидії комерційним злочинам та корупції» – перевірка та підтвердження надійності бізнес-партнерів.

– «Міжнародний арбітражний суд у Парижі» – захист інтересів національних товаровиробників у міжнародній арбітражній установі.

Тренінги та навчання

– з експортного маркетингу і керування експортом (за участю провідних фахівців у сфері діяльності по просуванню експорту);

– з нових методів ведення бізнесу на світових торгових майданчиках;

– з аналізу підприємства та визначення потреб у навчанні персоналу;

– з підтримки та впровадження молодіжних програм із залученням волонтерських організацій на конкурсній основі, зі співпраці з вищими начальними закладами для залучення молодої еліти до економічного та соціального життя країни.

ПОСЛУГИ ТА ПРОДУКТИ ICC UKRAINE ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

 Асоціація “Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати” (ICC Ukraine), створена у серпні 1998 року згідно із дорученням Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 № 22692/23 та рішенням Світової Ради Міжнародної Торгової Палати від 07.04.1997 − перший Національний комітет Світової організації бізнесу на території країн СНД.

Свою діяльність здійснює згідно із Конституцією України, Законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, Статуту ICC Ukraine та Конституції ICC. Діяльність ICC Ukraine спрямована на створення сприятливих умов для торгівлі, розвитку послуг з дотриманням сучасних стандартів ведення бізнесу, правил вільної та чесної конкуренції, залучення інвестицій в Україну.

І. РОЗДІЛ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ

1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД БІЗНЕСУ ЗА КОРДОНОМ

 Консультативна допомога (підбір експертів) в питаннях: реєстрації компаній; юридичного, бухгалтерського супроводу; отримання дозволів, сертифікатів та ліцензій, необхідних в діяльності компаній.

 Інші інформаційно-аналітичні послуги з супроводу Вашого бізнесу за кордоном.

2. ЕКСПЕРТНЕ / ОЦІНОЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ І КОНКУРЕНТІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

 Діяльність компанії на ринку.

 Аналіз платоспроможності та надійності компанії.

 Історія розвитку і ділова репутація компанії.

 Інші позиції, що представляють інтерес для Замовника.

3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 Розробка стратегії роботи на ринку, пошук і аналіз контрагентів.

 Ринки (загальна ситуація на різних ринках, структура ринку, характеристика основних гравців ринку і аналіз їх ринкових часток).

 Аналіз об`єму ринку

 Оцінка каналів продажу

 Аналіз конкурентоспроможності компаній, які планують вихід на нові ринки (регіони, сфери бізнесу), аналіз і оцінка ринкових ризиків для нових гравців

 SWOT-аналіз конкурентів, їх можливостей лобіювання бізнес-інтересів і використання адмінресурсу.

 Аналіз ступеня монополізації ринку групою компаній.

4. АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 Тенденції економічної ситуації на окремих ринках.

 Окремі регіони як потенційні сфери інвестиційних вкладень.

 Комплексні інформаційно-аналітичні системи супроводу бізнес-проектів.

 Розробка політики управління ризиками.

 Політичні ризики при реалізації бізнес-проектів.

5. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БІЗНЕСУ, РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ

 Проведення порівняльного конкурентного аналізу компанії на ринку; загальна оцінка ефективності роботи бізнесу.

 Розробка Конкурентної стратегії і Корпоративного стандарту компанії для збереження конкурентних позицій на ринку і найбільш ефективного розвитку бізнесу.

 Розробка стратегії виходу компанії на новий ринок (в новий регіон).

 Розробка КОМПЛЕКСУ заходів виходу на новий ринок (в новий регіон).

6. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЕКСПОРТНИХ МИТНИХ ДЕКЛАРАЦІЙ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ОФОРМЛЮЮТЬСЯ ЕКСПОРТЕРАМИ З КНР

ІІ. РОЗДІЛ ПОСЛУГ ІЗ НАЛАГОДЖЕННЯ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ 1. ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ГАЛУЗЕВИХ БІЗНЕС-ЗАХОДІВ

 Висвітлення проблематики, яка цікавить Вашу компанію, під час заходів ICC Ukraine за участі представників компанії

 Включення питань, що цікавлять Вашу компанію, до тематичної розсилки ICC Ukraine, яка містить українські та іноземні підприємства

 Участь у бізнес-делегаціях для візиту за кордон

2. ВІЗОВА ПІДТРИМКА

 Сприяння в отриманні бізнес-візи, складання рекомендаційного листа для компаній- членів ICC Ukraine в рамках членського пакету

3. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

 Розміщення інформації на сайті ICC Ukraine, розміщення логотипу з гіперпосиланням на сайт організації/підприємства на сайті ICC Ukraine серед Рекомендованих партнерів

 Інформування про новини та анонсування подій

 Користування брендом ICC Ukraine при позиціонуванні

ІІІ. РОЗДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСЛУГ 1. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИДАНЬ ICC ТА ЧЛЕНІВ ICC UKRAINE

 Incoterms 2010 та Коментарі до Incoterms 2010

 Видання з банківської практики

 Видання, що стосуються конкурентної розвідки та маркетингових досліджень

 Та інші 

2.ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ СЕМІНАРІВ

 Навчальні семінари з банківської практики під патронатом ЄБРР

 Навчально-практичні семінари з виходу на зовнішні ринки

 Кругли столи з питань методів ведення бізнесу

ІV. РОЗДІЛ ІНСТРУМЕНТІВ ТОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 1. ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ

 Загальний огляд видів документарних операцій.

 Документарний (умовний) переказ.

 Документарне інкасо: загальне визначення; схеми здійснення операцій за документарним інкасо; уніфіковані правила по інкасо – URC522 (Публікація МТП №522, редакція 1996 р.); порядок бухгалтерського обліку операцій за документарним інкасо в уповноваженому банку.

 Документарний акредитив: загальне визначення; схеми здійснення операцій за документарними акредитивами; нормативне регулювання операцій за документарними акредитивами (Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів – UCP600 (Публікація МТП №600, редакція 2007 р.), Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями (Постанова Правління НБУ №514 від 03.12.2003 р.); особливості здійснення операцій за документарними акредитивами в розрахунках між резидентами України відповідно до положень Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (Постанова Правління НБУ №22 від 21.01.2004 р.); порядок бухгалтерського обліку операцій за документарними акредитивами в уповноваженому банку.

 Банківські гарантії: загальне визначення; основні види банківських гарантій (тендерна, виконання договірних зобов’язань, платіжна, повернення авансового платежу, повернення кредиту) та схеми здійснення операцій за ними; нормативне регулювання операцій за банківськими гарантіями (Уніфіковані правила для гарантій за вимогою – URDG758 ((Публікація МТП №758, редакція 2010 р.), Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах (Постанова Правління НБУ №639 від 15.12.2004 р.), Цивільний Кодекс України); порядок бухгалтерського обліку операцій за банківськими гарантіями в уповноваженому банку.

 Резервні акредитиви (акредитиви стендбай): загальне визначення; основні види резервних акредитивів (по тендерному забезпеченню, по виконанню договірних зобов’язань, по авансовому платежу, комерційний, фінансовий) та схеми здійснення операцій за ними; міжнародні правила по резервних акредитивах – ISP98 (Публікація МТП №590, редакція 1998 р.); порядок бухгалтерського обліку операцій за резервними акредитивами в уповноваженому банку.

2. ТОРГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ

 Загальний огляд інструментів торгового фінансування.

 Особливості та переваги окремих інструментів торгового фінансування: пост-імпортне фінансування; пост-експортне фінансування та дисконтування документів за акредитивом; фінансування за участю експортних кредитних агентств; факторинг; форфейтинг.

 Порядок бухгалтерського обліку операцій торгового фінансування в уповноваженому банку.

 Міжнародні програми сприяння торгівлі (TFP EBRD, GTFP IFC).

3. ДОКУМЕНТАРНІ АКРЕДИТИВИ

 Нормативне регулювання операцій за документарними акредитивами.

 Загальна схема проведення операції за документарним акредитивом.

 Способи виконання документарного акредитива.

 Права і обов’язки банків-учасників акредитивної операції.

 Стандарти перевірки документів за акредитивом.

 Особливості перевірки окремих типів документів за акредитивом.

 Неналежне представлення документів за акредитивом.

 Порядок бухгалтерського обліку операцій за документарними акредитивами в уповноваженому банку.

 Використання документарного акредитиву у схемах торгового фінансування.

4. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ

 Нормативне регулювання операцій за банківськими гарантіями.

 Практичні рекомендації сторонам угоди купівлі-продажу щодо використання банківських гарантій

 Порядок бухгалтерського обліку операцій за банківськими гарантіями в уповноваженому банку.

V. РОЗДІЛ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

1. АНАЛІЗ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

 Оцінка існуючої системи безпеки у відповідності до міжнародних стандартів і законодавства України 

 Аналіз стійкості системи безпеки до реальних і потенційних загроз і ризиків

 Підготовка пакету документів відповідно до міжнародних стандартів

2. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ (ПОЛІТИКИ) БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (КОМПАНІЇ, БАНКУ)

 Аудит існуючої системи безпеки

 Розробка пакету документів для впровадження і подальшого функціонування комплексної системи управління безпекою

 Організація інфраструктури безпеки підприємства

 Розроблення документації із регламентації діяльності підприємства в умовах кризових ситуацій