Код: 004

На думку експертів ICC Ukraine, Україна не використовує можливості та потенціал країн, які належать до країн американського та африканського континентів, Океанії та Австралійського Союзу. Розширення співробітництва з цими країнами буде мати перспективи подальшого зростання зовнішнього товарообороту України.

Аналіз та презентація ICC Ukraine  Розширення ринків збуту українських товарів

Крім того, на часі питання надання реальної державної підтримки суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України у зовнішній торгівлі та об’єднання зусиль як держави, так і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Для забезпечення ефективної зовнішньої торгівлі українськими товарами суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності необхідно мати відповідні фінансові ресурси для забезпечення своєчасного виконання замовлень та повернення валютної виручки.

Фахівцями ICC Ukraine розроблено КОНЦЕПЦІЯ ЗБІЛ_ШЕННЯ ЕКСПОРТУ ТА СТРАХУВАННЯ УКРАЇНС_КИХ ТОВАРІВ (ПРОЕКТ)

Головною метою Концепції є надання практичної пропозиції щодо інструментів розвитку зовнішньої торгівлі, використання яких сприятиме розширення ринків збуту товарів українського походження та економічного співробітництва між суб’єктами господарювання країн світу.

На думку експертів ICC Ukraine, для забезпечення ефективної зовнішньої торгівлі українськими товарами суб’єктам зовнішньо-економічної діяльності необхідно мати відповідні фінансові ресурси для забезпечення своєчасного виконання замовлень та повернення валютної виручки.

Для цього в державі необхідно створити інвестиційно привабливі умови, що можна реалізувати через окрему платформу. Створення в Україні платформи, здатної поєднати державні та приватні інтереси і консолідувати зусилля держави та приватного сектору економіки для розвитку українського експорту може стати  дієвим інструментом формування в Україні привабливих умов для інвесторів.