Код: 003

КОНЦЕПЦІЯ

Україна має значний потенціал альтернативної та відновлюваної енергетики, проте ефективність його використання перебуває на нижчих за середньосвітовий рівень позиціях. Понад те, важливим завданням безпеки держави є скорочення імпорту енергоносіїв.

Досягнення енергонезалежності країни потребує стимулювання розвитку ринку енергетики і впровадження проектів у сфері енергоефективності, альтернативних видів та відновлювальних джерел енергії.

Для вирішення цих завдань пропонується створення «Енергетичної платформи України», яка має стати об’єднувальною ланкою, що здатна представляти інтереси суб’єктів господарювання та держави, стимулювати і вирішувати питання у сфері енергетики та розвитку суспільства.

«Енергетична платформа України» спрямована на формування можливостей щодо:

-  залучення інвестицій;

-  прозорого використання інвестицій в сфері енергетики;

-  реалізації інвестиційних проектів на основі участі у корпоративних правах;

- кредитування проектів, реалізацію яких здійснюють суб’єкти господарювання під емісію власних облігацій.

Діяльність «Енергетичної платформи України» буде заснована на науково обґрунтованій практиці, що дозволить збалансовано розвивати енергетичний сектор з урахуванням регіональних особливостей.

 Проект концепції “Енергетична платформа України» було презентовано 26 лютого 2015 року у м. Києві  в рамках  Miжнародної конференції «Україна — енергонезалежна держава». Його розробниками є група експертів та фахівців галузі, зокрема і Українського Національного Комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine).

ЕНЕРГЕТИЧНА ПЛАТФОРМА УКРАЇНИ (КОНЦЕПЦІЯ)

ПОЯСНЮВАЛ_НА_ЗАПИСКА_ч.1

ПОЯСНЮВАЛ_НА_ЗАПИСКА_ч.2

 

ТИТУЛ ЛИСТ УКР

Презентація «Енергетичний потенціал України». У документі розглядається потенціал запасів основних паливно-енергетичних ресурсів: кам’яного вугілля, нафти, природного газу. Подано інформацію про запаси «сланцевого» газу і нафти в Україні та про використання традиційних  джерел альтернативними для української економіки способами. Велику увагу приділено потенціалу відновлюваної енергетики в Україні, зокрема біоенергетики, подано статистичні дані за основними видами біомаси.

 

Під час підготовки презентації було використано матеріали державних установ та підприємств України, а саме НАН України, Державної служби геології і надр України, Держкомстату, НАК «Нафтогаз України», Національного інституту стратегічних досліджень, аналітичні звіти вітчизняних і зарубіжних аналітичних компаній, зокрема BakerTilly, International Energy Agency, US Energy Information Administration та ін.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

 

 

титулка Потенціал біоенергетичних рослин

Оприлюдена на засіданні круглого столу «Інвестиції у забезпечення енергоефективності України та проблеми з їх залученням» 10 вересня 2015 року презентація містить вичерпні, науково обґрунтовані і систематизовані дані про біоенергетичний потенціал України в галузі рослинництва. Вчені Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НАНУ зробили дослідження потенціалу міскантусу, цукрових буряків, світчграсу, енергетичної верби, цукрового сорго та інших економічно привабливих для використання біоресурсів. Інформація подається у доступному для сприйняття і використання вигляді.

Потенціал біоенергетичних рослин

 

титулка проблемы с выплатой

 

Презентація від юридичної фірми “Asters” стосується ситуації із виплатою “зеленого” тарифу в Україні у 2014-2015 роках та механізмів захисту суб’єктами господарювання своїх прав. Інформація, подана у матеріалі, заснована на реальній практиці українських підприємств і правових прецедентах, що виникали при вирішенні спорів у сфері альтернативної енергетики. Презентацію було представлено на засіданні круглого столу 10 вересня 2015 року.

Проблемы с выплатой зеленого тарифа в Украине