Банки здійснюватимуть касові операції за оновленими правилами

Національний банк оновив вимоги до ведення касових операцій банками в Україні, що пов’язано із удосконаленням організації касової роботи та змінами українського законодавства. Як повідомляє прес-служба регулятора, відповідну Постанову №103 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» прийняло Правління НБУ 25 вересня 2018 року. Зокрема Інструкція регулює взаємовідносини банків (філій, відділень) з питань здійснення касових операцій з Національним банком, іншими банками та установлює порядок і вимоги: – здійснення банками (філіями, відділеннями) касових операцій у національній та іноземній валюті; – оформлення банками (філіями, відділеннями) касових документів, здійснення касових операцій по прийманню та видачі готівки; – оброблення банкнот (монет); – здавання та отримання банками (філіями, відділеннями) готівки національної валюти в Національному банку, у тому числі із застосуванням касет. Норми Інструкції в частині здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті із застосуванням платіжних терміналів та програмно-технічних комплексів самообслуговування, а також в частині оформлення касових документів поширюються на небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв’язку, які отримали ліцензію НБУ на переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунку. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями» Інструкція визначає що, банк (філія, відділення) має право використовувати печатку, але цей реквізит не є обов’язковим. Крім того, Інструкцією передбачено нові вимоги щодо: – визначення банком у внутрішніх положеннях (інструкціях), додатково системи контролю за касовими операціями, порядок звіряння готівки під час проведення ревізії цінностей, роботи з цінними паперами та цінностями, що мають вартість, які зберігаються у сховищах, опису форм статистичних та управлінських звітів про касові операції та періодичність подання за потреби органам управління банку; – інформування банком клієнтів через інформаційні матеріали, які мають бути розміщені в доступному для клієнта місці, про визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України; – формування та пакування обігових монет номіналом 1 гривня (залежно від року випуску) та інвестиційних монет Банкнотно-монетним двором; – оформлення касових документів за операціями на сплату платежів за адміністративні послуги та за рахунками умовного зберігання (ексроу). Інструкція набирає чинності з 1 листопада 2018 року. З цього часу втрачає чинність Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 1 червня 2011 року №174 (із змінами).

finpost.com.ua